Slim regenwater bergen in Bergen
De gemeente Bergen is de trotse eigenaar van een kolkloze wijk. Wateroverlast is effectief aangepakt door de implementatie van de zogenaamde drainvoeg. Dit is een stevige strook van naaldvilt - als voeg geplaatst wordt
16-03-2015
Afkoppelverplichting: onze wens is Vlaams feit
Overlegplatform VLARIO bestaat dit jaar 24 jaar. Directeur Wendy Francken blikt terug op de successen van het kenniscentrum en overlegplatform. Ook kijkt ze vooruit en geeft ze aan wat de leden het komend jaar kunnen
14-04-2015
Afkoppelverplichting: onze wens is Vlaams feit

Overlegplatform VLARIO bestaat dit jaar 24 jaar. Directeur...

Beoordelingsmodel persleidingen: handreiking inventarisatie en inspectie

De gemeente Rotterdam, Stichting RIONED en STOWA hebben in...

Westfort Vleesproducten kiest voor Nereda technologie

De Nereda technologie van ingenieursbureau Royal HaskoningDHV...

Nieuwe eenvoudige waterregels van kracht

Waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel hebben...

Krimpkous houdt wortels tegen

Bij de combinatie ‘bomen’ en ‘riolering’...