Zeewolde houdt toezicht en revisie op afstand
Gemeente Zeewolde heeft een bestek op de markt gezet voor het aanpassen en vervangen van circa vierhonderd straat- en trottoirkolken. In de kolken zijn zogenaamde paddenladders geplaatst, maar in het bestek is ook aandacht
11-02-2014
Ervaringen in Almere met het toepassen van deelliners
Om meer aandacht te besteden aan de specifieke kwaliteitsaspecten met betrekking tot het dimensioneren en het aanbrengen van relining stelde de gemeente Almere in 2009 voor het eerst een apart bestek op voor het aanbrengen
09-10-2014
Zuidervliets zienswijzes

Het is op een zonnige dag in november als ik in gesprek ga...

Riothermie: 's-Hertogenbosch gaat los

’s-Hertogenbosch wil in 2050 een klimaatneutrale gemeente...

Rioolwaterzuivering Terneuzen wekt meer energie op

Waterschap Scheldestromen heeft de rioolwaterzuivering (RWZI)...

Energie uit riool: We laten ze een poepie ruiken!

Volgens de Encyclopedia Britannica - de Britse encyclopedie...

Onderzoek naar injectietechniek

Om de levensduur van een beschadigde rioolstreng te verlengen,...