Systeemdiscussie laat zich gelden
De discussie over ons rioleringsysteem is de laatste tijd weer wat aangewakkerd. Het dilemma ‘centraal of decentraal’ ligt weer op tafel. Het verkennen van de standpunten is een interessante oefening, maar
06-06-2013
Gazastrook overspoeld met rioolwater
Nadat militaire aanvallen op de Gazastrook niet voor de val van de Hamas-regering hebben gezorgd, zet Israel een ander wapen in: rioolwater. Afvalwater stroomt door de straten en is slecht voor de volksgezondheid.
11-02-2014
Zuidervliets zienswijzes

Het is op een zonnige dag in november als ik in gesprek ga...

Riothermie: 's-Hertogenbosch gaat los

’s-Hertogenbosch wil in 2050 een klimaatneutrale gemeente...

Rioolwaterzuivering Terneuzen wekt meer energie op

Waterschap Scheldestromen heeft de rioolwaterzuivering (RWZI)...

Energie uit riool: We laten ze een poepie ruiken!

Volgens de Encyclopedia Britannica - de Britse encyclopedie...

Onderzoek naar injectietechniek

Om de levensduur van een beschadigde rioolstreng te verlengen,...