Verontreinigingsgraad influent en overstortwater in kaart gebracht
Troebelheid en geleidbaarheid zijn relatief eenvoudig en goedkoop te meten parameters die beide iets kunnen zeggen over de samenstelling van overstortwater en influent. Troebelheid zegt daarbij iets over de concentratie
27-03-2013
Succes boek(en) om energie te besparen
Er bestaat nog (te) veel onduidelijkheid over energiebesparing en -winning. Reden genoeg voor STOWA, Stichting RIONED, Agentschap NL, Tauw en Royal HaskoningDHV om een boekje op te stellen waarin de feiten over energieverbruik
24-01-2013
Samenwerking kán ook leuk zijn

Samenwerking, al dan niet gedwongen, is een heet hangijzer...

Minder rompslomp... dankzij lump sum

Geen discussies meer over moeilijk te reinigen riolen, de...

Duikers Delfzijl zaten in de put

Gemeente Delfzijl heeft duikers ingezet om een storing van...

Eindhoven injecteert innovatief

Gemeente Eindhoven moest ruim twintig kilometer stamriolering...

Stichting RIONED belicht Benchmark

Het is op een lenteachtige dag in februari als de redactie...