Het aanbod van nieuwe werkuitdagingen

Het aanbod van nieuwe werkuitdagingen

In een periode van moeilijk vervulbare vacatures op het gebied van riolering en stedelijk watermanagement, streeft de redactie ernaar om een steentje bij te dragen aan de zoektocht van aanbieders en vragen. Overzichten kunnen dan een bijdrage leveren aan het gemakkelijker vervuld krijgen of het zoeken naar aangeboden functies. Niet zozeer door het publiceren van de vacature als zodanig, want daar verandert een overzicht niets aan. Maar wel door de vacatures op een rijtje te zetten, dat de doelgroep meer aanspreekt dan losse vacatures, die bovendien allemaal ook nog eens opgezocht moeten worden. 

Door de vacatures te publiceren in een platform, dat maandelijks door zóveel professioneel werkenden op het gebied van riolering en stedelijk watermanagement wordt bezocht als het vakblad Riolering is bovendien de kans aanmerkelijk groter, dat vacatures worden opgemerkt. Al was het maar uit nieuwsgierigheid vanuit de doelgroep. 

De redactie pretendeert lang niet alle vacatures op het gebied van riolering en stedelijk watermanagement in zijn overzicht opgenomen te hebben. Wel dat de belangrijkste voor de doelgroep met enige regelmaat aan dit overzicht worden toegevoegd. Ongeacht of zij aantrekkelijk zijn voor de abonnees of bezoekers van dir platform. De redactie beschouwt het alleen als zijn taak een greep uit het aanbod samen te stellen. 

Uiteraard bestaat dit aanbod vrijwel uitsluitend uit aanbiedingen van gemeenten, waterschappen, ingenieursbureau’s, etc. opgenomen. Veel van de vacatureberichten verwijzen rechtsreeks naar de vacatureplaatsing, zodat de bezoekers van dit platform hun gegevens elders vandaan halen. In dat geval kan het zijn, dat het doorklikken naar de vacature is voorbehouden aan abonnees van het vakblad Riolering.

Meer informatie:

Nieuws

Oplossingen

Overzicht van vacatures in de rioleringssector

Binnenkort verschijnen hier de eerste resultaten. Bedankt voor uw geduld.