Het jongste nummer steeds voorop

Het jongste nummer steeds voorop

Vanaf oktober 1993, dat het eerste nummer verscheen, nam het vakblad Riolering een prominente plaats in onder de Nederlandstalige rioleurs. In zijn uitgaves wisselden baanbrekend nieuws en doorwrochte kennisbijdragen elkaar af met oplossingen en nieuwsbijdragen. Een hele generatie rioleurs groeide op met hét vaktijdschrift voor riolering en stedelijk watermanagement.

In de loop van zijn bestaan zijn in het vakblad Riolering tal van bijdragen opgenomen, die nog altijd wetens- en lezenswaardig zijn, een bijdrage kunnen leveren aan de juiste gedachtenvorming of zelfs nog actueel zijn in de huidige contekst. Dat maakt dat een deel van het vaktijdschrift nog altijd van waarde is voor de tegenwoordige rioleringspraktijk.

Ontsluiting
Uiteraard zijn zij raadpleegbaar in een aantal bibliotheekcollecties, maar dan ook alleen ter plekke en fysiek. Bovendien alleen per nummer en doorblader baar. Daarmee is tegenwoordig tamelijk onbekend welke bijdragen zijn gepubliceerd, wat zij nog aan betekenis kunnen hebben in hoeverre zij nog een inhoudelijke bijdrage kunnen leveren aan de huidige praktijk.

Met de bouw van dit platform gaat uitgeverij HoLaPress Communicatie een einde maken aan deze omissie. In de maanden tot aan de zomer van 2024 zullen de schriftelijke nummers omgezet worden naar door bladerbare, digitale uitgaven, die door middel van een zoekmachine snel geraadpleegd kunnen worden.

Exclusief
Omdat het vakblad Riolering op abonnementsbasis verschijnt, zullen zijn eerdere edities enkel door abonnees raadpleegbaar zijn. Ook zijn zoekmachine is exclusief voor behouden aan de abonnees. Geregistreerde bezoekers van dit platform, die de verschenen nummers niettemin willen raadplegen, kunnen op verzoek voorwaardelijk tijdelijk toegang verkrijgen. Daarvoor kunnen zij het beste via het contactformulier contact opnemen met de uitgever.

Meer informatie:

Raadsbrieven