Nieuws dat toeleveranciers met de sector willen delen

Nieuws dat toeleveranciers met de sector willen delen

De toeleveranciers van producten en diensten op het gebied van riolering en stedelijk watermanagement publiceren iedere maand een reeks aan persberichten over hun bedrijfsactiviteiten. Vanzelfsprekend zijn het commerciële boodschappen, maar na bewerking door de redactie van het vakblad Riolering blijkt vaak hoeveel waarde zij zijn voor rioleurs. Het is de belangrijkste reden, dat deze nieuwsberichten zoveel mogelijk in het vakblad en op het platform worden gepubliceerd.

Berichten in deze rubriek zijn uit allerlei bronnen afkomstig. De redactie maakt daarbij geen onderscheid, het is aangeleverd in de vorm van een persbericht, gevonden is op het internet, afkomstig is van om het even welke organisatie, betaald of onbetaald is. Het doel is om de abonnees en bezoekers van dit platform een zo compleet mogelijk beeld te verstrekken van wat de toeleveranciers aan hen te bieden hebben.

Niet oordelen
Daarbij is het de redactie om het even om wat voor soort toeleverantie van producten of diensten het gaat, noch of deze afkomstig is van commerciële dan wel niet-commerciële partijen. Uitgangspunt is alleen in hoeverre de lezende rioleurs er hun voordeel mee kunnen doen. De redactie gaat dan ook beoordelen in hoeverre het een goed dan wel slecht product of dienst is, in hoeverre het geheel nieuw is, een verbetering van een bestand product dan wel het te goedkoop of te duur is. De beoordeling is geheel aan de lezer, c.q. de afnemer. De redactie wil enkel signaleren en rubriceren.

Voor zover mogelijk zal de redactie de vermelde producten en diensten wel in een van de dossiers op zijn platform indelen, zodat zij gemakkelijker terug te vinden zijn. Al is dat altijd een persoonlijke afweging, zodat het gebruik van een zoekmachine om bepaalde soorten producten, c.q. dienst terug te vinden altijd aan te bevelen valt.

Meer informatie:

Nieuws

Oplossingen

Vacatures

Relevante nieuwsberichten van toeleveranciers

Binnenkort verschijnen hier de eerste resultaten. Bedankt voor uw geduld.