Voor het laatste nieuws uit het vakblad Riolering

Voor het laatste nieuws uit het vakblad Riolering

In de wereld van riolering en stedelijk watermanagement gebeurt bijna iedere werkdag wel wat. Reden, dat het vakblad Riolering al bijna 30 jaar iedere maand zijn kolommen kon vullen. Dit nieuws is lang niet altijd groot, haalt evenmin het gemiddelde nieuwsmedium en zou in een aantal gevallen zonder opname in het vakblad zelfs niet eens zijn gepubliceerd. Toch is veel van dat nieuws van maatschappelijke betekenis. Riolering en stedelijk watermanagement zijn immers niet meer weg te denken in de huidige samenleving. 

Daarom is het van belang, dat de verantwoordelijken voor riolering en stedelijk watermanagement voortdurend op de hoogte zijn van grote en kleine ontwikkelingen. Naar inzicht van de redactie hebben zij daar ook behoefte aan. Dat is de belangrijkste reden, dat de uitgever besloot om het dagelijkse nieuws, dat de redactie een keer per maand in het vakblad Riolering publiceerde, over de gehele maand uit te smeren. Het streven is om iedere dag het nieuws te publiceren. Niet alleen het nieuws, dat in het vakblad Riolering staat verwerkt, maar ook het nieuws, dat het tijdschrift nooit zou halen. 

Redactionele melange
Dit nieuws is niet alleen een mengeling van groot en klein, maar ook van bestuurlijk, uitvoerend en commercieel alsmede kennis, informatief en inzichtelijk gehalte. Het enige criterium, dat de redactie in acht neemt, is dat het bij moet dragen aan het zo goed mogelijk kunnen uitvoeren van de verantwoording voor de riolering en het stedelijk watermanagent. Ongeacht of dit gebeurt op bestuurlijk, beleidsmatig of uitvoerend niveau. 

Dit uitgangspunt maakt dat deze rubriek een melange is van redactionele bijdragen. Niet altijd zal duidelijk zijn wat de reden is van plaatsing of de wijze van benadering. Beoordeling of iets nieuwswaardig is, is altijd afhankelijk van wat de brenger er zelf in ziet. Daarom zijn de lezers van het vakblad Riolering en de bezoekers van dit platform ook uitgenodigd om aan te geven in hoeverre de redactie erin is geslaagd om deze rubriek inhoudelijk vorm te geven. Laat dat weten via het daartoe bestemde contactformulier, want iedere verbetering die daaruit voor komt, komt alle lezers en bezoekers ten goede. En uiteraard houdt de redactie zich aanbevolen om door hen attent gemaakt te worden op het gemiste nieuws

Meer informatie:

Oplossingen

Vacatures

Laatste nieuws over riolering & stedelijk watermanagement

Binnenkort verschijnen hier de eerste resultaten. Bedankt voor uw geduld.