Voor welke probleem ook, vind hier de oplossing

Voor welke probleem ook, vind hier de oplossing

Op het gebied van riolering en stedelijk watermanagement bestaan nauwelijks diensten en/of producten, die niet ergens een oplossing voor zijn; en nauwelijks een oplossing of er ligt wel ergens een probleem aan ten grondslag. In de rubriek Oplossingen staan zowel de oplossingen als de problemen voorop. De invalshoek van een productoplossing is tweeledig. Door eerst het probleem te benoemen, waarvoor de oplossing is bedoeld, komen zowel het probleem als de oplossing optimaal aan bod. Door de oplossing vanuit het probleem te benaderen, gaan de lezende de verantwoordelijken voor riolering en stedelijk watermanagement veel eerder de waarde van uw oplossing onderkennen en herkennen. Zo maken zij tegelijkertijd kennis met zowel een probleem in hun organisatie als de beschikbare oplossing om dat op te lossen. Waarmee zowel verantwoordelijken als toeleveranciers het beste zijn geholpen.

In dit overzicht van oplossingen voor riolering en stedelijk watermanagement streeft de redactie naar volledigheid. Alle diensten, producten, gedachten of ideeën die mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan een oplossing worden in beginsel in dit overzicht opgenomen. Ongeacht wat zij kosten, commercieel of niet-commercieel zijn, er wel of geen patent op rust, zij betaalbaar of onbetaalbaar zijn, en zij wel of niet haalbaar zijn. Dat is niet ter beoordeling van de redactie, maar van de abonnees en bezoekers.
Plaatsing van de oplossingen kan op dit platform zijn, maar wanneer het auteursrecht in het gedrang is, zullen bezoekers rechtstreeks doorgestuurd worden naar de webpagina van de aanbieder. Omdat het gemakkelijker is voor de bezoekers om de informatie op het eigen platform na te lezen, streeft de redactie naar een zo soepel mogelijke kennismaking.

Meer informatie:

Nieuws

Vacatures

Lijst van gevonden oplossingen door de redactie

Binnenkort verschijnen hier de eerste resultaten. Bedankt voor uw geduld.