Wat gemeenteraadsleden voor goed bestuur ook moeten weten

Wat gemeenteraadsleden voor goed bestuur ook moeten weten

De gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan bepaalt in iedere gemeente het beleid ten aanzien van riolering en stedelijk watermanagement. Of het nu gaat om inspanning, financiën of uitkomst. Daartoe stelt zij onder meer een gemeentelijk rioleringsplan (grp) vast. Voor de samenstelling en goede beoordeling daarvan is de nodige kennis nodig. Ter aanvulling daarop publiceert de redactie van het vakblad Riolering tenminste een Raadsbrief per maand.

In deze redactionele raadsbrieven worden onderwerpen behandeld, die er in ieder gemeente toe doen. Zij kunnen gaan over bepaalde maatregelen, beleidsstandpunten, visies of ontwikkelingen, waarvan de redactie het nodig vindt, dat de raadsleden er kennis van nemen. Wat ze er vervolgens mee doen, is aan hen.

Ter inspiratie
De Raadsbrieven zijn ook bedoeld om de raadsleden te inspireren om op bepaalde onderdelen van de riolering en het stedelijk watermanagement tot beleid te komen. Niet alleen verandert de wereld snel, maar in de dagelijkse bestuurspraktijk zijn er ook initiatieven die tot voorbeeld kunnen strekken. De onderwerpen van de Raadsbrieven sluiten daarom aan bij wat zich zoal i de wereld van riolering en stedelijk watermanagement afspeelt.

Tenslotte willen Raadsbrieven aan de gemeenteraadsleden een spiegel voorhouden. Niet uit belering, maar vanuit de gedachte, dat het nooit te oud is om te leren. Door beleidsbeslissingen op enig moment en vanuit een specifieke gedachte tegen het licht te houden, leidt doorgaans niet tot slechtere visies. En het staat hen natuurlijk altijd vrij om bij de bestaande opvattingen te blijven.

Ook moeten weten
Daarmee zijn de Raadsbrieven louter informatief bedoeld. De redactie wil geen oordeel vellen, noch het gemeentelijk rioleringsbeleid sturen. Evenmin zijn de Raadsbrieven bedoeld om de uitvoerders de maat te kunnen nemen of om hen aanwijzingen te geven. Evenmin heeft de redactie behoefte aan het etaleren van een bepaalde beleidsvisie. Raadsbrieven zijn enkel bedoeld om gemeenteraadsleden te informeren over wat zij voor een goed bestuur ook moeten weten.

Meer informatie:

Vakblad

Redactionele raadsbrieven van het vakblad Riolering

Binnenkort verschijnen hier de eerste resultaten. Bedankt voor uw geduld.