Onderwerpen

Tientallen onderwerpen komen met enige regelmaat aan de orde:
    - advisering
    - kleinschalige waterzuivering
    - ICT-toepassingen
    - telemetrie
    - inspectie
    - renovatie
    - buizen
    - voorzuivering
    - corrosie en stankoverlast
    - hemelwatersystemen
    - materialen
    - onderhoud 
    - pompen
    - slibbehandeling
    - hergebruik water
    - meet- en regeltechniek
    - afsluiters
    - bergbezinkbassins
    - overstorten
    - schuiven
    - putten
    - druk- en vacuümriolering

Afkoppelen met de koning der dieren in Beneden-Leeuwen

In Beneden-Leeuwen (gemeente West Maas en Waal) is het onmogelijk...

Ruim 47 km riolering in een jaar vervangen in Rotterdam

In 2014 heeft de gemeente Rotterdam in totaal 47,2 km riolering...

Up in the sky, look: It's a bird. It's a plane. It's a super sewer!

De afgelopen jaren wordt in Londen gesproken over een forse...

Twintig jaar verstandig omgaan met hemelwater in Nederland

Door klimaatverandering hebben we, vooral in de zomer, te...

Finse firma fabriceert doorlatende verhardingen voor Noorse condities

In samenwerking met een aantal partners heeft VTT Technical...