Onderwerpen

Tientallen onderwerpen komen met enige regelmaat aan de orde:
    - advisering
    - kleinschalige waterzuivering
    - ICT-toepassingen
    - telemetrie
    - inspectie
    - renovatie
    - buizen
    - voorzuivering
    - corrosie en stankoverlast
    - hemelwatersystemen
    - materialen
    - onderhoud 
    - pompen
    - slibbehandeling
    - hergebruik water
    - meet- en regeltechniek
    - afsluiters
    - bergbezinkbassins
    - overstorten
    - schuiven
    - putten
    - druk- en vacuümriolering

(Rigo)reuze reliningsklus Rijswijk

In de gemeente Rijswijk is een omvangrijke reliningsklus afgerond....

Bulgaarse reliningsklus succesvol afgerond

De uitdagingen waar men voor staat bij de renovatie van drinkwaterleidingen...

Renoveren of vervangen van vrijverval riolen

De komende jaren zullen investeringen in de afvalwaterketen...

Assetmanagement en de rol van adviesbureaus

Assetmanagement draait om het vinden van een optimale balans...

Ontwikkeling Quickscan opsporen foutaansluitingen regenwaterriolen

Het is inmiddels technisch goed mogelijk om foutieve aansluitingen...